0
0

مشاوره خانواده

فرزند سالم، خروجی فرآیندی علمی است. علمی که والدین را از تاثیر جزئیات رفتارشان بر سلامت کودک آگاه میکند و آنان را به دانشی مجهز میکند که بتوانند فرزندی سالم پرورش دهند.

شناخت به موقع و انجام اصلاحات ضروری در رابطه با فرزندپروی نیازی است که اگر در زمان درست بدست نیاید، تاثیر مخرب آن بر سلامت کودک، تا همیشه با او خواهد بود.

ارائه مشاوره حرفه ای در خصوص رفتار والدین با کودک و همچنین تعاملات میان کودک با دیگر فرزندان خانواده یکی از خدمات پرمخاطب باوند است. در این جلسات موضوعاتی از جمله ارتباط صحیح والدین با کودک، بررسی عادات رفتاری والدین کودک و والدین و …. بررسی میگردد.

این جلسات به صورت مستمر برگزار و فواصل زمانی مابین آنها، بر اساس نیاز تنظیم میگردد. این جلسات عموما به صورت حضوری و در محل دفتر باوند برگزار میشود. اما بر اساس تشخیص کارشناسان باوند، میتواند در صورت نیاز به شکل آنلاین نیز برگزار گردد.