0
0

بسته های بازی آموزشی

بسته های بازی آموزشی باوند شامل بازی های جذابی هستند که توسط تیم باوند طراحی و تولید شده است. هدف اصلی این بسته ها آموزش مهارتهایی است که در سرفصل های درسی گنجانده نشده است، مهارت هایی مانند افزایش دقت و تمرکز، تقویت عضلات ریز دست، افزایش مهارت کار تیمی و پرورش خلاقیت است. همچنین پوشش سرفصل های مقاطع تحصیلی مختلف به عنوان هدف جانبی در نظر گرفته شده است. بازی ها در سبک های مختلفی چون حرکتی-جنبشی و کارت و صفحه و مطابق با تنوع ویژگی ها و توانایی های منحصر به فرد کودکان طراحی شده است.

مشاهده همه 6 نتیجه