0
0

مريم شريفي نيا

مریم شریفی نیا هستم، مادر سه فرزند و فارغ التحصیل رشته‌ی علوم تربیتی. ۱۸ سال مستمر در زمینه‌ی آموزش کودک و زندگی با کودکان سال‌های عمر خود را طی کردم و امیدوارم که زندگی با کودکان همیشه الویت زندگی‌ام باشد.

  • بیوگرافی
  • دوره ها

مریم شریفی نیا هستم، مادر سه فرزند و فارغ التحصیل رشته‌ی علوم تربیتی. ۱۸ سال مستمر در زمینه‌ی آموزش کودک و زندگی با کودکان سال‌های عمر خود را طی کردم و امیدوارم که زندگی با کودکان همیشه الویت زندگی‌ام باشد.

هیچ دوره ای یافت نشد