0
0

توضیح محصولات

بسته های بازی آموزشی باوند شامل بازی های جذابی هستند که توسط تیم باوند طراحی و تولید شده است. هدف اصلی این بسته ها……. است. همچنین پوشش سرفصل های مقاطع تحصیلی مختلف به عنوان هدف جانبی در نظر گرفته شده است. بازی ها در سبک های مختلفی چون حرکتی-جنبشی و کارت و صفحه و مطابق با تنوع ویژگی ها و توانایی های منحصر به فرد کودکان طراحی شده است.

هر بسته شامل 4 الی 6 بازی است که با اهداف مشترکی کنار هم قرار گرفته اند. به عنوان مثال بسته ای که اهداف  و بر اساس نیازهای کودک مورد استفاده قرار میگیرد.

همچنین برای بسته های بازی آموزشی باوند، خدمات آموزشی به کودکان در نظر گرفته شده است. این خدمات به صورت جداگانه قابل سفارش هستند. در این خدمات، با بهره گیری از معلمینی که به طور کامل با بازی آشنا هستند، کودک حداکثر استفاده از بازی ها را خواهد برد، سپس معلمین باوند بازخورد آموزشی حرفه ای خود را در خصوص ویژگی های منحصر به فرد کودک به والدین ارائه خواهند کرد و برنامه ریزی های لازم برای قدم های بعدی صورت خواهد گرفت.

توضیحات جزئی هر پایه:

بسته های پیش دبستان:

بسته های پیش دبستانی باوند مفاهیم اساسی که کودک باید در بازه سنی 5 و 6 سال فرا گیرد را با روشی نوین و به همراه بازی آموزش میدهد. مفاهیمی از جمله:

 • الگو
 • ترتیب و توالی
 • شناخت جهت
 • شناخت اشکال هندسی
 • مفاهیم زبان آموزی

همچنین بازی های ارائه شده در این بسته ها، مهارت های متنوعی را در کودک ایجاد و یا تقویت میکند. مانند:

 • دست ورزی
 • تقویت دقت و تمرکز
 • تقویت قوه خلاقیت
 • پرورش مهارت های تفکر خلاق و مهارت استدلال

بسته های اول دبستان:

بسته های اول دبستان باوند مفاهیم اساسی که کودک باید در بازه سنی 6 و 7 سال فرا گیرد را با روشی نوین و به همراه بازی آموزش میدهد. مفاهیمی از جمله:

 • الگو
 • ترتیب و توالی
 • شناخت جهت
 • شناخت اشکال هندسی
 • مفاهیم زبان آموزی

همچنین بازی های ارائه شده در این بسته ها، مهارت های متنوعی را در کودک ایجاد و یا تقویت میکند. مانند:

 • دست ورزی
 • تقویت دقت و تمرکز
 • تقویت قوه خلاقیت
 • پرورش مهارت های تفکر خلاق و مهارت استدلال

بسته های دوم دبستان:

بزودی

بسته های سوم دبستان:

بزودی