0
0

کارگاه های آنلاین دانش افزایی والدین

این کارگاه ها به دو شکل برگزار میگردد. گفتگوهای زنده با موضوع مشخص که در بسترهای آنلاین مانند اینستاگرام و تلگرام و عموما با حضور کارشناس مهمان صورت میگیرد. این گفتگوها عموما تک جلسه ای هستند و در آن تلاش میشود موضوع مطرح شده، از جنبه های مختلف شرح داده شود و به سوالات پرتکرار پاسخ اولیه داده شود.

نوع دوم کارگاه های آنلاین، کارگاه های چند جلسه ای با حضور یک یا چند مهمان، که با ظرفیت محدود و با ثبت نام مخاطبین برگزار میگردد. این کارگاه ها که به صورت تعاملی برگزار میگردند، به شکلی عمیق تر به بررسی جزئیات موضوع مورد نظر میپردازند و شرکت کننده بخش مهمی از کنش ها و واکنشهای زمان برگزاری کارگاه خواهد بود.