0
0

کارگاه های حضوری برای کودکان

باوند خدمات متنوعی را به کودکان، والدین و مربیان ارائه مینماید. این خدمات به صورت برگزاری کارگاه، جلسات مشاوره و دانش افزایی برای والدین و مربیان برگزار میگردد.

بخشی از خدمات باوند در ادامه آمده است.

کارگاه های حضوری برای کودکان

این کارگاه ها در گروه های سنی مختلف و به صورت حضوری برگزار میگردد. اهداف متنوعی در این کارگاه ها پیگیری می شود که از میان آنها میتوان به افزایش مهارت های زیر در کودک اشاره کرد:

 • مهارت حل مسئله
 • مهارت های تفکر
 • سرعت عمل، توجه و تمرکز
 • مهارت های کلامی و ارتباطی
 • مهارت های اجتماعی 
 • مهارت های پژوهشی
 • مهارت های خود مدیریتی
 • تفکر خلاق
 • ….

تعدادی از کارگاه ها که به صورت دوره برگزار میگردند، به همراه توضیح مختصری در مورد آن در ادامه آمده است:

کارگاه کودک خوشحال من:

این کارگاه بر مبنای بسته های بازی آموزشی باوند برگزار میشوند و در هر دوره، بر اساس اهداف مشخص شده، یکی از بسته ها مورد استفاده قرار میگیرد.

در هر دوره از کارگاه خوشحال من، علاوه بر دستاوردهای تعیین شده در اهداف کارگاه، باوند گزارش تحلیلی از کودک و پیشنهادات حرفه ای خود را به والدین ارائه میدهد. این گزارش بر مبنای مشاهدات دقیق کارشناسان باتجربه باوند از عملکرد کودک در کارگاه میباشد.

کارگاه نمایش خلاق:

این کارگاه به صورت حضوری برگزار میشود. این کارگاه در سه گروه سنی 4 تا 6 سال، 7 تا 9 سال و 10 تا 14 سال برگزار میشود. در دو دسته گروه سنی اول، کودکان با متد قصه نمایش، نمایش بازی، نمایش های عروسکی و بازی های ریتمیک آشنا می شوند و در دسته سوم که جزء گروه سنی نوجوانان هستند، از تکنیک های نمایشی و بازیگری خلاق در کارگاه استفاده میشود. هدف از برگزار این کارگاه ها، افزایش موارد زیر است:

 • اعتماد به نفس
 • مهارت های کلامی
 • تقویت مهارت های حرکتی و زبان بدن
 • بهبود و برقراری تعاملات اجتماعی
 • ابراز خود
 • تفکر خلاق و حل مسئله