0
0

افسانه كاظم زاده

سلام سلام، من افسانه کاظم زاده دختری ام که مستقل بودن از دوران فسقلی بودنم باهام همراه بوده و دوست داشتم کارامو خودم انجام بدم وقتی بزرگ شدم این استقلال تو فضای کاری برام پررنگ شد و تو دوران دانشجوییم رفتم سراغ کاری که عاشقش بودم، معلمی بعدتر تو نتیجه‌ی تست شخصیت شناسیم متوجه شدم معلمی جزو شغل هاییه که توش میتونم موفق عمل کنم.خداروشکر افتادم تو مسیری که راه روشنی برام بود و هر روز دنبال یادگرفتن بودم و هنوز هستم. همیشه سعی میکنم با دوروبریام تعاملم شفاف باشه و با آدم‌ها با مدل خودشون مرتبط شم، این کار از […]

  • بیوگرافی
  • دوره ها

سلام سلام، من افسانه کاظم زاده دختری ام که مستقل بودن از دوران فسقلی بودنم باهام همراه بوده و دوست داشتم کارامو خودم انجام بدم وقتی بزرگ شدم این استقلال تو فضای کاری برام پررنگ شد و تو دوران دانشجوییم رفتم سراغ کاری که عاشقش بودم، معلمی بعدتر تو نتیجه‌ی تست شخصیت شناسیم متوجه شدم معلمی جزو شغل هاییه که توش میتونم موفق عمل کنم.خداروشکر افتادم تو مسیری که راه روشنی برام بود و هر روز دنبال یادگرفتن بودم و هنوز هستم.
همیشه سعی میکنم با دوروبریام تعاملم شفاف باشه و با آدم‌ها با مدل خودشون مرتبط شم، این کار از لحاظ روحی حالمو خوب میکنه سعی میکنم همونجور که منتقد خوبی ام نقد بقیه‌رم بشنوم و بپذیرم عجولانه بودن تو خونمه ولی خب روش کار میکنم تا صبوری رو یاد بگیرم.

هیچ دوره ای یافت نشد