0
0

زهرا كربلايي

من زهرا کربلایی ۴۰ سال است در این زمانه زیسته ام و بخاطر آن پروردگارم را شاکرم که فرصت قدم گذاشتن در این جهان را به من داد. تمام تلاشم این است که برای نزدیکانم و اطرافیانم فردی امن باشم و عقیده دارم تفکر بزرگترین موهبت الهی است که برای بشر قرار داده است پس سعی میکنم همواره‌ هم به خودم یاد آور باشم و هم دخترانم را دعوت به تفکر کنم در دانشگاه رشته مدیریت بازرگانی خواندم و آنرا چراغی روشن در مسیر راه زندگی ام شناختم و تاثیر آن بر جهان بینی ام غیر قابل انکار است .چند سالی […]

  • بیوگرافی
  • دوره ها

من زهرا کربلایی ۴۰ سال است در این زمانه زیسته ام و بخاطر آن پروردگارم را شاکرم که فرصت قدم گذاشتن در این جهان را به من داد. تمام تلاشم این است که برای نزدیکانم و اطرافیانم فردی امن باشم و عقیده دارم تفکر بزرگترین موهبت الهی است که برای بشر قرار داده است پس سعی میکنم همواره‌ هم به خودم یاد آور باشم و هم دخترانم را دعوت به تفکر کنم در دانشگاه رشته مدیریت بازرگانی خواندم و آنرا چراغی روشن در مسیر راه زندگی ام شناختم و تاثیر آن بر جهان بینی ام غیر قابل انکار است .چند سالی صبح هایم را با صدای شادی و خنده دختران مفیدی (دبستان دخترانه مفید) آغاز میکردم و در کنار استادانی زندگی کردم که لذت شیرینی زندگی را به من در یادگیری و ایجاد فرصت های یادگیری آموختند و اکنون در مسیری هستم که سعی میکنم با باوند عزیز ریشه هایم را محکم تر کنم تا تاثیر گذاری بیشتری در جامعه کودکان سرزمینم و آینده ایران زمین داشته باشم .

هیچ دوره ای یافت نشد