0
0

سعيده نوري

سلام؛ من سعيده نوری، مامانِ سبحان، عاشق گذراندن زمان با كودكان و عاشق مربيگري هستم. حرفه ی مربيگری يكی از نقاط عطف زندگی من است و خدا را شاكرم كه ١٢ سال در خدمت كودكان اين سرزمين بوده ام و لحظه به لحظه با آن ها زندگي كرده ام و از آن ها درس يكرنگی و پاكی و صداقت گرفته ام. همچنين در اين سال ها دوره های حرفه ای در زمينه ی آموزش و يادگيری كودكان بالاخص دوره های رويكرد شناختی را گذرانده ام.

  • بیوگرافی
  • دوره ها

سلام؛ من سعيده نوری، مامانِ سبحان، عاشق گذراندن زمان با كودكان و عاشق مربيگري هستم.
حرفه ی مربيگری يكی از نقاط عطف زندگی من است و خدا را شاكرم كه ١٢ سال در خدمت كودكان اين سرزمين بوده ام و لحظه به لحظه با آن ها زندگي كرده ام و از آن ها درس يكرنگی و پاكی و صداقت گرفته ام. همچنين در اين سال ها دوره های حرفه ای در زمينه ی آموزش و يادگيری كودكان بالاخص دوره های رويكرد شناختی را گذرانده ام.

هیچ دوره ای یافت نشد